Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Rataja 30
42-400 Zawiercie

326711820
censzko@wp.pl

Opis działalności

Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem konkretnego zawodu i uprawnień oraz podwyższeniem kwalifikacji na następujące kursy:

 • Podstawowe spawania elektrycznego (111), gazowego (311) oraz w osłonach gazów ochronnych (CO2, argon, mieszanki) (MAG 35)
 • Książeczka Spawacza, uprawnienia Instytutu Spawalnictwa według EURONORMY 287-1
 • Ręczne przepalanie gazem
 • Montaż i konserwacja urządzeń i instalacji gazowych z uprawnieniami państwowymi
 • Palaczy C.O. w kotłach opalanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi z uprawnieniami państwowymi
 • Drwali – operatorów pilarek
 • Kierowców / konserwatorów wózków jezdniowych napędzanych
 • Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych napędzanych
 • Eksploatacja i pomiary ochronne urządzeń elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP
 • Przygotowawcze do egzaminu: SEP, SPE, UDT
 • Obsługa / konserwacja suwnic i żurawi kat. Is, IIs, Iż, IIż
 • Obsługa / konserwacja wciągników i wciągarek kat. Iw, IIw
 • Obsługa / konserwacja podestów ruchomych kat. Ip, IIp, dzwigów kat. Id, IId
 • Uprawnienia hakowego
 • Obsługa i użytkowanie komputerów
 • Obsługa kas fiskalnych
 • BHP – okresowe dla różnych grup pracowniczych (robotnicy, prac. administracyjno-biurowi, osoby kierujące pracownikami, pracodawcy, prac. inżynieryjno-techniczni, służby BHP)
 • Pierwsza pomoc
 • Obsługa apteczek
 • Inne na życzenie zainteresowanych (seminaria, szkolenia specjalistyczne itp.). Możliwość organizowania szkoleń u zleceniodawcy lub w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczno-dydaktyczny, nowoczesną bazę szkoleniową oraz konkurencyjne ceny.

Stale zwiększająca się liczba współpracujących z nami firm i pozytywne opinie wystawiane przez uczestników świadczą o wysokiej jakości naszych szkoleń i dopingują nas do dalszej pracy.

Lokalizacja
Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Rataja 30
42-400 Zawiercie

326711820 Brak ofert Pokaż więcej
Dodano: 3 listopada 2016